,

80-90

--, R'n'B

-

, - 
 
 
 
 
[ ][ ][ ][ ][ ]

viktor_korolev_11.jpg viktor_korolev_21.jpg viktor_korolev_31.jpg
     
 
         
   
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -  Mozhor

[ ][ 0 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ]

Copyright (c) 2010-2018 MOZHOR.RU. All rights reserved.

mozhor@yandex.ru